Welkom bij volkstuinpark Tuinwijck
Beste tuinders,
 
Vanaf vandaag zal Roos Eelman tijdelijk de activiteiten van Rinia Khairali als penningmeester overnemen. We bedanken Rinia voor haar werk en betrokkenheid.
 
Als u vragen heeft voor Roos dan kunt u een email sturen naar tuinwijck@scarlet.nl.
 
Met vriendelijke groet, Bestuur van Tuinwijck

 

 

Cursus druiven enten

    Curus druiven eten

 

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en nieuwsbrief

U bent van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie op 15 januari in onze kantine van 14:30 tot 17:00 uur. En daarbij vragen wij u om uw favoriete muzieknummers te sturen naar nieuwsbrieftuinwijck@gmail.com zodat wij de Tuinwijck Top 229 kunnen afspelen die middag. Wij hopen velen van jullie de hand te mogen schudden op een prachtig nieuw 2017

In de bijgevoegde nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

  Nieuwsbrief januari 2017

- Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 28 december j.l.
- Commissiedag vindt plaats in maart
- Zaaiworkshop en zonnebloem opkweekwedstrijd
- Wie kan er een handje helpen bij technische klussen
- Werkgroep vormen voor parkeerplaats
- Spreekuur van het bestuur verschuift naar zaterdag
- Nieuw telefoonnummer voor bestellen karren zand en aarde
- Leegruimen jeugdhonk op 21 januari
 

    Nieuwjaarskaart2017 

 

 

28 december 2016 BALV

U bent van harte uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Leden Vergadering op 28 december van 20:00 tot 21:00 uur in onze kantine.

Tijdens deze vergadering zullen we de herziene begroting van 2017 aan u voorleggen ter goedkeuring zoals besproken op de ALV van 26 november.

  Notulen ALV 26 november

  Herziene begroting 2017

  Toelichting begroting 2017

 

Agenda

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Notulen ALV 26 november
 1. Begroting Tuinwijck 2017 (zie toelichtingen)
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

 

Sluiting toegangshekken

Beste tuinder(ster)s,

Ter bevordering van de veiligheid op ons park verzoekt het bestuur u, doch zeer dringend, bij het binnenkomen en verlaten van het complex de toegangshekken tijdens de wintermaanden na 16:00 uur te sluiten en die ook op het nachtslot te doen. Dit geldt ook voor het hekwerk aan de west- en oostzijde van het complex. 

Bij de hekken aan de Weersloot zijn er extra sloten geplaatst, die hekken zijn daardoor niet te openen.

 

 

 

Klaverjassen

    kaarten

We gaan vanaf oktober weer één keer per maand op de zondagmiddag klaverjassen in de kantine.

Iedereen is welkom.

De kantine gaat open om 13:00 en we starten met klaverjassen om 13:30.
Zet u de data alvast in uw agenda?
Zondag 9 oktober
Zondag 13 november en
Zondag 11 december.

 

 

Mededeling van het Bondsbestuur

Mededeling, 1 juni 2015

Geachte lezers,

In de media zijn diverse artikelen verschenen over mogelijke financiële problemen bij de Bond van Volkstuinders. Er wordt verwezen naar stukken die de kascommissie van tuinpark Kweeklust naar het bondsbestuur heeft gestuurd. In deze stukken wordt aangegeven dat er mogelijk een discussie is met de belastingdienst aangaande afdracht van BTW.

Aanstaande donderdag zal er een al eerder gepland gesprek plaats vinden met de belastingdienst.

Wij betreuren het dat deze kascommissie eigenmachtig in contact is getreden met derden. Dit heeft geleid tot deze, naar onze overtuiging, onnodige en onterechte commotie.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om de media niet zelf te woord te staan maar door te verwijzen naar de Bond van Volkstuinders. Wij staan de media graag te woord hierover.

Bestuur Bond van Volkstuinders

 

 

Nieuw bestuur Tuinwijck

Op de ALV van 6 juli 2016 is een nieuw bestuur gekozen.

    nieuwbestuur

Nieuw bestuur (vlnr): Yvette, Rinia, Ans, Roos, Karel, Astrid, Floyd, Marcella, Henri, Sonja en Sofia.

Daarmee is er ook afscheid genomen van het oude bestuur.

oudbestuur

De vertrekkende bestuursleden zijn (vnlr): Joop, Wil en Piet.

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

 

deel dit via: